ŞÜKRÜ KARAKUŞ
ŞÜKRÜ KARAKUŞ´UN “SELFI”LERİ Ruşen Eşref Yılmaz Şükrü Karakuş, orta kuşak sanatçıları arasında yer alan çağdaş sanat olgusu yönünden benzersiz bir kimlik. Uzun yıllardan beri İspanya’da yaşayan sanatçı, yurtiçi ve yurt dışında otuzun üzerinde kişisel sergi gerçekleştirmiş, ikiyüzden fazla grup sergilerinde yer almıştır. Sanatçının bir çok yapıtı, bienallerde sergilenmiştir. Özel kurum ve koleksiyonlarda da yapıtları bulunan sanatçının bir yapıtı Barcelona Davis Lisboa Mini Müzesine alınmıştır. SELFIE konseptli sergisiyle bu kez farklı bir temayla görünüyor, yeni zamanların yeni koşullarını tuvalinde oluşturarak... Plastik dilini; eklektik bir estetik üzerinde biçimlendiren sanatçı, nesneye dayalı soyut sanat kavrayışı içinde geometrik formlardan yararlanarak, yapısalcı bir resim diyalektiği yaratmıştır. Bu bağlamda değişik materiyaller kullanarak çağdaş teknolojinin olanaklarını da deneyimlediğini görmekteyiz. Uzam ve yüzey düzenlemelerindeki yalınlık, ifadeyi güçlendirici niteliktedir. Kompozisyonlarında yaratıtığı müzikalite belleğin derin noktalarına ulaşarak gizemli etkiler oluşturur.Yapıtları; modernizmin tek tipe indirgeyen, sınırlayan kurallarını aşarak, post minimal dönemle bağ kuran, kendi yaşamıyla birebir örtüşen bir manifestodur. Ürettiği yapıtların psikolojik boyutu kavramsal içeriğiyle "çok anlamlılık" sunuyor. Sanatçı ve yapıtı birbiri içine geçmiş “BEN”dir. İçeriksel özdeşlikte özne ile nesnenin bütünleyici rolu bilince kodlanmış "şeylerin" yansımalarıdır. Selfie'leri, yalın birer fotoğraf olmaktan öte başlı başına bir kimliktir, enerji yüklü kurgulardır. Varlık ve zaman düzleminde canlı imgeleri gösterirken; özgünlüğünü ortaya koyarak, yaşam derinliğinde bulunan tinsel kodları deşifre eder. Karşıtlar üzerinden kavramsal öge bileşenlerini odağa alan sanatçının Selfie (özçekim) adını verdiği sergisi, içkin niteliğiyle derin okumalara açılıyor çağdaş, evrensel dili içinde. 2019